User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - שמיר - בית הספר האקדמי לסיעוד


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף – לדוגמה 050-1111111  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי שמיר - בית הספר האקדמי לסיעוד.