דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/03/2018 03:34

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - בית הספר האקדמי לסיעוד - אסף הרופא


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי בית הספר האקדמי לסיעוד - אסף הרופא.