User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - שמיר - בית הספר האקדמי לסיעוד
  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי שמיר - בית הספר האקדמי לסיעוד.